فراخوان ارسال آثار جهت شرکت در نمایشگاه گروهی مجازی نقاشی و تصویرسازی، کاریکاتور، نقاشی خط به رسم ۱۴۰۰