برپایی نمایشگاه آثار عکاسی محمد بویری با موضوع ایران در سایت باغ موزه قصر