اعلام برگزیدگان مسابقه و برپایی نمایشگاه گروهی «به رسم یلدا»