نمایشگاه نقاشی «کافه طبیعت» در نگارخانه آویسنیت یزد