نمایشگاه تصویرسازی «رویاها،به دنیا می آیند...» در نگارخانه آویسنیت یزد