نمایشگاه نقاشی و سفال «دست و خاک»​در نگارخانه آویسنیت یزد