برپایی نمایشگاه های بین المللی گروهی نقاشی کودک و نوجوان «خیال ما» در ایران