نمایشگاه نقاشی بانوی گیلانی در فرهنگسرای ملل تهران

نمایشگاه انفرادی مجازی نقاشی «فریاد زیستن» در سایت فرهنگسرای ملل تهران برگزار شد. خالق آثار،هنرمند معاصر گیلانی، سپیده سیفی زاده بوده و کیوریتور نمایشگاه سمیرا صفاری از گروه هنری رسم،می باشد. در این نمایشگاه سعی شده با استفاده از عناصر نمادین، به مفهوم زیستن در قرن حاضر بپردازد و پیام هنرمند به مخاطبان منتقل گردد.

سپیده سیفی زاده، متولد 1374 ، از بندر انزلی،مدرس و نقاش، خالق آثار مجموعه حاضر است.

نمایشگاه انفرادی مجازی نقاشی «فریاد زیستن» شامل 15 اثر 9 الی 13 خرداد ماه در سایت فرهنگسرای ملل، با ادرس Melal.farhangsara.ir   برپاست.