نمایشگاه نقاشی «رنگ روح زندگی» در فرهنگسرای ملل تهران

نمایشگاه مجازی انفرادی نقاشی «رنگ روح زندگی» در سایت فرهنگسرای ملل تهران برگزار شد. خالق آثار،هنرمند معاصر ، مهسا مدیر نوری بوده و کیوریتور نمایشگاه سمیرا صفاری از گروه هنری رسم،می باشد.هنرمند با الهام از زندگی در خلق آثار، بیان می نماید که هنر همواره با اهداف متعددی در مسیر خود ارائه شده است. اما همواره نقش موثری در رشد و تعالـی بشر داشته است که به نوعـی رنگ روح زندگـی می باشد. مجموعه حاضر حاصل تلاشی در جهت ارائه بهتر زیبایی های زندگی به وسیله متریال نقاشی می باشد.در این مسیر کاربرد سبک ها و تکنیک های متنوع می تواند در جهت ارائه زیبایی های مدنظر، هنرمند را یاری رساند.

مهسا مدیرنوری، مدرس هنر، با بیش از دو دهه سابقه فعالیت هنری، شرکت در نمایشگاه گروهی متعدد، دارای مدرک بین المللی خلاقیت کودک، خالق آثار مجموعه حاضر است. نمایشـگاه انفرادی مجازی نقاشـی «رنگ روح زندگی» شامل 12 اثر از 3 الی 8  تیر 1400 در سـایت فرهنگسـرای ملل تهران، Melal.farhangsara.ir  برگزار می گردد.